Zoznam obvodných úradov životného prostredia SR v sídle kraja
  
Dňom 01.10.2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bývalé obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia v ich pôsobnosti, prešli do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov ako odbory starostlivosti o životné prostredie. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky linka:
http://www.minv.sk/?vladny-program-eso-efektivna-spolahliva-a-otvorena-statna-sprava
   

Krajský úrad životného prostredia KošiceKrajský úrad životného prostredia PrešovKrajský úrad životného prostredia Banská BystricaKrajský úrad životného prostredia ŽilinaKrajský úrad životného prostredia NitraKrajský úrad životného prostredia TrenčínKrajský úrad životného prostredia TrnavaKrajský úrad životného prostredia Bratislava  

   


  
 
Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Ministerstvu životného prostredia SR.